ENERGETICKÝ AUDIT (energetický certifikát) - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ENERGETICKÝ AUDIT (energetický certifikát)

AUDITORSKÁ ČINNOSŤ

ENERGETICKÝ AUDIT:   (energetický certifikát)


 Energetickým auditom
sa v zmysle platnej vyhlášky rozumie systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.

 Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky