Siete VN, VVN, ZVN - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Siete VN, VVN, ZVN

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB > LÍNIOVÉ STAVBY

  Siete VN, VVN, ZVN sú siete, ktoré sú prevažne súčasťou prenosovej sústavy záujímové územia zabezpečujúce dodávku elektrickej energie z miesta výroby, do miesta spotreby, alternatívne z rozvodne (po jej transformovaní) k odberateľovi.

Siete jednotlivých napäťových hladín môžu byť realizovateľné ako vzdušné alebo podzemné, kde vzdušné sú realizovateľné holým vodičom ALFE, alebo izolovaným vodičom. Podzemné rozvody sú realizované káblom.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky