ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB

   Pod pojmom elektroinštalácia rozumieme súbor zariadení a prvkov, ktoré pri dodržaní základných pravidiel bezpečnosti zabezpečia plynulú dodávku elektrickej energie k jednotlivým spotrebičom.
   

   
Pod pojmom bleskozvod (ochrana proti atmosferickým výbojom) zabezpečí  I.stupeň ochrany objektu pred atmosferickými výbojmi a prepätiami.

   Projektová dokumentácia pre daný objekt (chata, rodinný dom, polyfunkčný objekt, bytovka a pod.) bude vyhotovená v zmysle platnej legislatívy, ktorá zahrňuje všetku potrebnú dokumentáciu v zmysle projektu, či už pre stavebné povolenie /PSP/, projektu stavby /PS/, realizačného projektu /RP/.


Obr. č.1 Elektroinštalácia /ukážka z projektu/

Obr. č.2 Bleskozvod /ukážka z projektu/

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky