ZDRAVOTECHNIKA (VODOINŠTALÁCIA, KANALIZÁCIA) - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ZDRAVOTECHNIKA (VODOINŠTALÁCIA, KANALIZÁCIA)

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB

ZDRAVOTECHNIKA (vodoinštalácia a kanalizácia)


   Pod pojem
zdravotechnika zaraďujeme vodoinštaláciu a kanalizáciu.
  

  • rozvody studenej vody

  • rozvody teplej úžitkovej vody

  • rozvody chemicky upravovanej vody

  • požiarne hydrantové rozvody

  • vonkajšia a vnútorná kanalizácia

             
   Projektová dokumentácia pre daný objekt (chata, rodinný dom, polyfunkčný objekt, bytovka a pod.) bude vyhotovená v zmysle platnej legislatívy, ktorá zahrňuje všetku potrebnú dokumentáciu v zmysle projektu, či už pre stavebné povolenie /PSP/, projektu stavby /PS/, realizačného projektu /RP/.

Obr. č.1 Vodoinštalácia /ukážka z projektu/

Obr. č.2 Kanalizácia /ukážka z projektu/

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky