ELEKTRONICKÝ POŽIARNY SYSTÉM "EPS" - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ELEKTRONICKÝ POŽIARNY SYSTÉM "EPS"

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB

    Elektronický požiarny systém „EPS“ je ucelený systém, ktorý slúži v objektoch k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti. Inštaláciou systému a včasným zásahom je možné podstatne znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd, znížiť riziko ohrozenia ľudského života, zdravia a v neposlednom rade aj predísť možnému vážnemu ohrozeniu životného prostredia. Hlavnou úlohou systému je včas rozpoznať už prvotné príznaky požiaru a poskytnúť tým čas na realizáciu účinného zásahu ešte pred rozšírením požiaru.


   
   Projektová dokumentácia pre daný objekt (chata, rodinný dom, polyfunkčný objekt, bytovka a pod.) bude vyhotovená v zmysle platnej legislatívy, ktorá zahrňuje všetku potrebnú dokumentáciu v zmysle projektu, či už pre stavebné povolenie /PSP/, projektu stavby /PS/, realizačného projektu /RP/.


Obr. č.1 Elektronický požiarny systém "EPS" /ukážka z projektu/

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky