ENERGETICKÉ POSÚDENIE (teplotechnický posudok) - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ENERGETICKÉ POSÚDENIE (teplotechnický posudok)

AUDITORSKÁ ČINNOSŤ

ENERGETICKÉ POSÚDENIE:
[Projektové hodnotenie budov (teplotechnický posudok)]

   Projektovým hodnotením sa stanovujú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových a obnovovaných budov. Energetické kritérium v zmysle platnej STN  predstavuje ukazovateľ, ktorý vyjadruje potrebu tepla na vykurovanie v budove. Táto hodnota je požiadavkou STN a porovnáva sa s vypočítanou potrebou tepla na vykurovanie. Jeho výsledkom je obraz o tom, či navrhované riešenie spĺňa požiadavky na energetickú hospodárnosť budov.

   Projektové hodnotenie stavby je potrebné priložiť k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického posudku je potrebné uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.

   Projektové hodnotenie  sa vypracováva pre konkrétny návrh stavebného riešenia budov a technického vybavenia budov (vo fáze projekčnej). Preto je dôležité už v tejto fáze dbať aj na energetickú hospodárnosť budov a detailnejšie sa venovať vhodnosti navrhovaných riešení.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky