Rozvody vody a kanalizácie - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rozvody vody a kanalizácie

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB > LÍNIOVÉ STAVBY

   Potrubné rozvody zabezpečujúce dodávku vody z ich zdrojov z akumuláciou vo vodojemoch k jendnotlivým odberateľom cez prípadné dotláčacie stanice a čistiarne vody.

  Kanalizačné siete zabezpečujú odvádzanie splaškových, dažďových prípadne inak znečistenýh vôd, cez potreubné rozvody a čistiarne, odlučovače do recipiendov.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky