PRÍPOJKA VODY - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PRÍPOJKA VODY

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB > PRÍPOJKY

 Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je  osadené.  Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. (§ 4 zákona 442/2002 Z. z. ods.1).  Vodovodná prípojka je vodnou stavbou ak sa na  ňu vzťahujú ustanovenia §52 zákona 364/2004  Z. z.  o vodách.

Obr. č.1 Prípojka vody /ukážka z projektu/

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky