ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM "EZS" - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM "EZS"

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB

  Hlavnou úlohou elektronického zabezpečovacieho systému (EZS) je ochrana osôb a majetku. Systém pracuje pomocou hlavnej zabezpečovacej ústredne EZS, na ktorú sú pripojené zabezpečovacie prvky. Systém ponúka možnosť pripojenia mnohých prvkov ako sú interná/externá siréna, GSM komunikátor, snímače otvorenia okien a dverí, snímače rozbitia skla, snímače úniku technických plynov (napr. zemný plyn, svietiplyn, CO2), nášlapné lišty, infrazávory, vibračné snímače, trezorové snímače a veľa ďalších. Najvyššiu bezpečnosť systému zaručuje 24 hodinové monitorovanie, ktoré zabezpečuje šifrovaný vysielací systém. Signály z týchto snímačov sú ďalej spracované a vyhodnotené zabezpečovacou ústredňou, ktorá vyhodnotený signál prenesie na sirénu, telefónnu linku v sieti TCP/IP alebo GSM na vopred určené telefónne čísla alebo PCO (Pult Centralizovanej Ochrany), odkadiaľ vybraná bezpečnostná agentúra vyšle zásahovú skupinu. Systém EZS je možné prepojiť na prístupový, protipožiarny alebo kamerový systém a tak zákazník získa ucelený bezpečnostný systém.

   Projektová dokumentácia pre daný objekt (chata, rodinný dom, polyfunkčný objekt, bytovka a pod.) bude vyhotovená v zmysle platnej legislatívy, ktorá zahrňuje všetku potrebnú dokumentáciu v zmysle projektu, či už pre stavebné povolenie /PSP/, projektu stavby /PS/, realizačného projektu /RP/.


Obr. č.1 Elektronický zabezpečovací systém "EPS" /ukážka z projektu/

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky