PRÍPOJKA SPLAŠK. KANALIZÁCIE - JALO

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

PRÍPOJKA SPLAŠK. KANALIZÁCIE

REMESELNÉ VYBAVENIE STAVIEB TZB > PRÍPOJKY

PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE.


    Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody  z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa  odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak ustanovuje osobitný predpis (§ 4 zákona 442/2002 Z. z. ods.2). Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou ak sa na ňu vzťahujú  ustanovenia §52  zákona 364/2004 Z. z. o vodách.


Obr. č.1 Prípojka splaškovej kanalizácie /ukážka z projektu/

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky